සයිබර් සටන් කණ්ඩායමක් යෙදවීම

සිදුවීම් හැසිරවීම

කලින් නිර්වචනය කරන ලද CSIRT ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම ඔබ වටහා ගනු ඇත; පොදුවේ වාර්තා වූ ප්‍රහාරක වර්ග වලට අදාළ තාක්ෂණික ගැටළු තේරුම් ගැනීම; විවිධ නියැදි සිදුවීම් සඳහා විශ්ලේෂණ සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම; සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී විවේචනාත්මක චින්තන කුසලතා යොදන්න, සහ CSIRT වැඩවලට සහභාගී වන විට වළක්වා ගත හැකි ගැටළු හඳුනා ගන්න.

පා hand මාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ සිද්ධි හසුරුවන්නෙකු විසින් කළ හැකි කාර්යයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා ය. CSIRT සේවා, අනවසරයෙන් තර්ජනය කිරීම් සහ සිද්ධි ප්‍රතිචාර ක්‍රියාකාරකම්වල ස්වභාවය ඇතුළුව සිද්ධි හැසිරවීමේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් මෙමඟින් සපයනු ඇත.

මෙම පා course මාලාව සිදුවීම් හැසිරවීමේ අත්දැකීම් අඩු හෝ අඩු කාර්ය මණ්ඩලයක් සඳහා වේ. සිද්ධි හසුරුවන්නන්ට ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යාමට උපකාර කිරීම සඳහා ප්‍රධාන සිදුවීම් හැසිරවීමේ කාර්යයන් සහ විවේචනාත්මක චින්තන කුසලතා පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් මෙමඟින් සපයයි. සිදුවීම් හැසිරවීමේ නව අයට එය නිර්දේශ කෙරේ. ඔබට එදිනෙදා මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි නියැදි සිදුවීම් වලට සහභාගී වීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබේ.

සටහන: මෙම පා course මාලාව මෘදුකාංග ඉංජිනේරු ආයතනයෙන් සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ගනී

3 (1).png

මෙම පා course මාලාව කළ යුත්තේ කවුද?

  • සුළු හෝ සිදුවීම් හැසිරවීමේ අත්දැකීම් ඇති කාර්ය මණ්ඩලය

  • පළපුරුදු සිදුවීම් හැසිරවීමේ කාර්ය මණ්ඩලය හොඳම භාවිතයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාවලි සහ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට කැමති

  • මූලික සිදුවීම් හැසිරවීමේ කාර්යයන් සහ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමට කැමති ඕනෑම අයෙක්

ඔබ ඉගෙන ගන්නා දේ

මෙම පා course මාලාව ඔබට උපකාරී වනු ඇත

  • සයිබර් ප්‍රහාරයකින් ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය යොදවන්න.

  • ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා මනාව නිර්වචනය කරන ලද ක්‍රියාවලි, ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා පටිපාටි අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනා ගන්න.

  • CSIRT සේවාවක් සැපයීමට අදාළ තාක්ෂණික, සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධීකරණ ගැටළු තේරුම් ගන්න

  • පරිගණක ආරක්ෂණ සිදුවීම්වල බලපෑම විවේචනාත්මකව විශ්ලේෂණය කර තක්සේරු කරන්න.

  • විවිධ වර්ගයේ පරිගණක ආරක්ෂණ සිදුවීම් සඳහා ප්‍රතිචාර උපාය මාර්ග effectively ලදායී ලෙස ගොඩනැගීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.